O društvu

Slovenija je endemična pokrajina in v samem evropskem vrhu glede obolevanja in možnosti okužbe z Bb.

Skupina zainteresiranih in osveščenih bolnikov z boreliozo je na podlagi potrebe po združevanju, izmenjavi mnenj in potrebe po dodatnem podpornem zdravljenju številnih zdravstvenih problemov, ki se pojavljajo pri bolnikih z boreliozo, sklenila ustanoviti Društvo bolnikov z boreliozo in to po zgledu društev iz tujine.

Ustanovni zbor društva je potekal dne 30.jan.1997. v Celju, prisotnih je bilo 10 ustanoviteljev. Članstvo je z leti hitro naraščalo in to kljub začetni regionalni usmerjenosti; sedaj so člani našega društva iz vseh krajev Slovenije in kaže se potreba o širšem obveščanju bolnikov, čemur naj služi tudi ta spletna predstavitev.

Sedež društva je v Celju, Nušičeva 3.

Telefonska številka: 03 541 28 70

Poleg samopomoči, strokovnih predavanj in alternativne medicinske podpore članom, želimo javnost opozarjati na težave, ki jih ta bolezen povzroča. Člani društva so lahko bolniki, njihovi svojci in tudi simpatizerji boja proti bolezenskim posledicam borelioze. Med našimi člani so tudi zdravniki, ki nas obveščajo o dosežkih uradne medicine na tem področju.

Slovenija je država, v kateri vlada endemija borelioze, uradne ustanove pa temu ne namenjajo zadosti denarja in pogosto zavračajo rehabilitacijo bolnikov s posledicami borelioze. Bolezen je še vedno neprepoznana in podcenjena s strani številnih zdravnikov primarnega in sekundarnega nivoja.

Ker je borelioza relativno kratek čas poznana bolezen, bolniki z boreliozo nismo imeli urejenega statusa in smo morali zdravstvenim komisijam svoje težave prikazovati kot znak drugih obolenj, npr. revmatskih obolenj, nevroloških bolezni... S tem v zvezi je Društvo bolnikov z boreliozo doseglo velik uspeh, ko je borelioza priznana kot samostojna entiteta, kar je objavljeno v Ul RS št.90/2000. Poleg delovanja vodstva društva so nam pri tem nudili strokovno pomoč ter podporo prof.dr. F.Strle, tedanji minister za zdravje prof.dr. D. Keber in državna sekretarka za zdravje dr.D.Piškur.

Veliko delo v prid bolnikov z boreliozo opravlja Univerzitetna klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani, ki razširja nova dognanja o boreliozi v zdravstveni sferi.

Upamo, da po 17 letih dela društva vključujemo našo spletno tudi v smislu združevanja članstva v EU.